lagen.nu

Förordning (1993:1391) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1993-12-09
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Lagen (1993:1274) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen skall träda i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas

  • a) beträffande källskatter, på inkomst som förvärvas den 1 januari 1994 eller senare och
  • b) beträffande övriga skatter på inkomst, på skatter som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari 1994 eller senare.

Avtalet träder i kraft den 31 december 1993.

2 § Förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen skall inte längre tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Litauen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:1391

Departement
Finansdepartementet S3
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1391
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.
  • 2. Förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen skall dock tillsammans med lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen, kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda samt kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag fortfarande tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Litauen
    • a) beträffande källskatter, på inkomst som förvärvats 1993 eller tidigare,
    • b) beträffande övriga skatter på inkomst, på skatter som påförs för beskattningsår som börjat före den 1 januari 1994, samt
    • c) beträffande skatt på förmögenhet, på skatt som påförs vid 1994 eller tidigare års taxering.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation