lagen.nu

Förordning (1993:1334) med bemyndigande för Sjöfartsverket att fastställa avgifter för viss kanaltrafik

Departement
Infrastrukturdepartementet RST US
Utfärdad
1993-12-02
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01
Regeringen bemyndigar Sjöfartsverket att fastställa avgifter för trafiken på Falsterbokanalen, Säffle kanal, Södertälje kanal och Trollhätte kanal.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:1334

Departement
Infrastrukturdepartementet RST US
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1334
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994, då förordningen (1978:843) med bemyndigande för Sjöfartsverket att fastställa taxa för Södertälje kanal och förordningen (1978:847) med bemyndigande för Sjöfartsverket att fastställa vissa taxor skall upphöra att gälla.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation