lagen.nu

Förordning (1993:117) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1993-02-25
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Lagen (1991:606) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien skall såvitt avser 1--3 §§ tillämpas
  • a) beträffande skatter som innehålls vid källan, på inkomster som blir tillgängliga för lyftning eller förfallit till betalning den 1 januari 1991 eller senare,
  • b) beträffande andra inkomstskatter, på skatter som påförs för beskattningsperioder som slutar den 31 december 1990 eller senare samt
  • c) beträffande svensk förmögenhetsskatt, på skatt som påförs för beskattningsåret 1992 och efterföljande beskattningsår.
Avtalet trädde i kraft den 24 februari 1993.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:117

Departement
Finansdepartementet S3
Ikraft
1993-04-01
SFS-nummer
1993:117
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation