lagen.nu

Förordning (1993:1127) om prövning av bostadsbidrag och bostadsanpassningsbidrag enligt vissa äldre bestämmelser

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-10-07
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Kommunens beslut i frågor enligt de förordningar som anges i bilagan till denna förordning får sedan länsbostadsnämnden upphört överklagas hos Boverket.

2 § Boverket prövar även andra frågor om bidrag enligt nämnda förordningar om de annars skulle ha prövats av länsbostadsnämnden.

Bilaga

Ändringar och övergångsbestämmelser

1993:1127

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1127
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Förordningen tillämpas även på dessförinnan anhängiggjorda ärenden som inte avgjorts före ikraftträdandet.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation