lagen.nu

Förordning (1992:98) om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1992-03-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:153
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Tillämpningsområde m. m.

1 § Bestämmelserna i denna förordning gäller för Försvarsmaktens personal när den tjänstgör för bevakning. I fråga om militär personal gäller bestämmelserna även när den tjänstgör för att upprätthålla ordning. Bestämmelserna gäller dock inte Försvarsmaktens användande av våld i enlighet med internationell rätt och sedvänja. Förordning (2006:153).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:153

Användande av skjutvapen

2 § Den som handlar i nödvärn enligt 24 kap. 1 § brottsbalken får använda skjutvapen för att avvärja svårare våld mot sig själv eller någon annan eller hot som innebär trängande fara för sådant våld.

3 § Den som enligt 24 kap. 2 § brottsbalken eller enligt 10 och 29 §§ polislagen (1984:387) får använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd får därvid använda skjutvapen, om det är oundgängligen nödvändigt med hänsyn till åtgärdens vikt. Förordning (2001:253).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:253

4 § Innan skjutvapen används, skall risken för att utomstående skadas särskilt beaktas. Skottlossning inom ett område där många människor bor eller vistas skall undvikas i det längsta.

5 § Innan skott avlossas, skall tydlig varning ges genom tillrop, om det inte är uppenbart att en sådan varning skulle vara utan verkan. Om omständigheterna tillåter det, skall varningsskott först avlossas.

6 § Vid skottlossning mot en person skall eftersträvas att denne oskadliggörs endast för tillfället.

Verkställighetsföreskrifter

7 § Försvarsmakten får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1994:170).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:170

Ändringar och övergångsbestämmelser

1992:98

Departement
Försvarsdepartementet
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:98

Förordning (1994:170) om ändring i förordningen (1992:98) om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:170
Rubrik
Förordning (1994:170) om ändring i förordningen (1992:98) om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten

Förordning (2001:253) om ändring i förordningen (1992:98) om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:253
Rubrik
Förordning (2001:253) om ändring i förordningen (1992:98) om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten

Förordning (2006:153) om ändring i förordningen (1992:98) om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2006-04-30
SFS-nummer
2006:153
Rubrik
Förordning (2006:153) om ändring i förordningen (1992:98) om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation