lagen.nu

Förordning (1992:815) om upphävande av författningar som kungjorts i Universitets- och högskoleämbetets författningssamling

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1992-06-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:230
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § De författningar som har beslutats av regeringen eller Universitets- och högskoleämbetet och som har kungjorts i Universitets- och högskoleämbetets författningssamling (UHÄ-FS) före den 15 juni 1992 skall, med de undantag som anges i 2 §, upphöra att gälla vid utgången av juni 1992.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § Följande författningar i UHÄ-FS undantas från upphävande enligt 1 §:

  • 1. förordningen 1983-02-03 (UHÄ-FS 1983:6) om undantag från visst krav för innehav av assistenttjänst,
  • 2. förordningen 1983-06-02 (UHÄ-FS 1983:45) om resekostnadsersättning och traktamente för deltagare i kurser för instruktörer för näringsliv och förvaltning inom sektorn för undervisningsyrken,
  • 3. förordningen 1986-05-15 (UHÄ-FS 1986:17) om tjänsteförening för lärare och ackompanjatör vid högre musikutbildning,
  • 4. förordningen 1988-06-02 (UHÄ-FS 1988:18) med bestämmelser för International Science Programs, Uppsala,
  • 5. förordningen 1989-06-01 (UHÄ-FS 1989:21) om medel för internationalisering av forskning,
  • 6. förordningen 1990-05-03 (UHÄ-FS 1990:8) om demografiska databasen vid Universitetet i Umeå. Förordning (2008:230).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

3 § Av övergångsbestämmelserna till följande förordningar följer att vissa av Universitets- och högskoleämbetets upphävda föreskrifter ändå övergångsvis skall fortsätta att tillämpas:

Ändringar och övergångsbestämmelser

1992:815

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:815

Förordning (1992:1436) om ändring i förordningen (1992:815) om upphävande av författningar som kungjorts i Universitets- och högskoleämbetets författningssamling

Omfattning
upph. 2 § 1
SFS-nummer
1992:1436
Rubrik
Förordning (1992:1436) om ändring i förordningen (1992:815) om upphävande av författningar som kungjorts i Universitets- och högskoleämbetets författningssamling

Förordning (1993:922) om ändring i förordningen (1992:815) om upphävande av författningar som kungjorts i Universitets- och högskoleämbetets författningssamling

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:922
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

Ledamöter i styrelserna för de inrättningar vilkas instruktioner upphör att gälla genom denna förordning kvarstår som ledamöter under den tid som de utsetts för, om inte det universitet eller den högskola till vilken inrättningen hör bestämmer något annat.

Rubrik
Förordning (1993:922) om ändring i förordningen (1992:815) om upphävande av författningar som kungjorts i Universitets- och högskoleämbetets författningssamling

Förordning (1994:947) om ändring i förordningen (1992:815) om upphävande av författningar som kungjorts i Universitets- och högskoleämbetets författningssamling

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:947
Rubrik
Förordning (1994:947) om ändring i förordningen (1992:815) om upphävande av författningar som kungjorts i Universitets- och högskoleämbetets författningssamling

Förordning (1994:1247) om ändring i förordningen (1992:815) om upphävande av författningar som kungjorts i Universitets- och högskoleämbetets författningssamling

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1994-10-01
SFS-nummer
1994:1247
Rubrik
Förordning (1994:1247) om ändring i förordningen (1992:815) om upphävande av författningar som kungjorts i Universitets- och högskoleämbetets författningssamling

Förordning (2002:43) om ändring i förordningen (1992:815) om upphävande av författningar som kungjorts i Universitets- och högskoleämbetets författningssamling

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2002-04-01
SFS-nummer
2002:43
Rubrik
Förordning (2002:43) om ändring i förordningen (1992:815) om upphävande av författningar som kungjorts i Universitets- och högskoleämbetets författningssamling

Förordning (2003:146) om ändring i förordningen (1992:815) om upphävande av författningar som kungjorts i Universitets- och högskoleämbetets författningssamling

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2003-06-01
SFS-nummer
2003:146
Rubrik
Förordning (2003:146) om ändring i förordningen (1992:815) om upphävande av författningar som kungjorts i Universitets- och högskoleämbetets författningssamling

Förordning (2008:230) om ändring i förordningen (1992:815) om upphävande av författningar som kungjorts i Universitets- och högskoleämbetets författningssamling

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:230
Rubrik
Förordning (2008:230) om ändring i förordningen (1992:815) om upphävande av författningar som kungjorts i Universitets- och högskoleämbetets författningssamling
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation