lagen.nu

Lönegarantiförordning (1992:501)

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1992-06-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:392
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning gäller handläggning av ärenden och mål om statlig lönegaranti vid konkurs och företagsrekonstruktion. Förordning (2005:274).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:274

Handläggning m.m. hos konkursförvaltare och rekonstruktörer vid företagsrekonstruktion

1 a § Underrättelser till länsstyrelsen enligt 11, 12, 14, 17 och 18 §§ lönegarantilagen (1992:497) ska sändas till

 • 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
 • 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
 • 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
 • 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Västra Götalands eller Hallands län,
 • 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
 • 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Västernorrlands eller Jämtlands län, och
 • 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Norrbottens eller Västerbottens län. Förordning (2012:401).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:401

2 § Underrättelse enligt 11 eller 12 § lönegarantilagen (1992:497) skall innehålla, förutom uppgifter om konkursgäldenären, dagen för konkursbeslutet och vilken domstol som har meddelat beslutet, uppgift om

 • a) arbetstagaren,
 • b) den fordran som arbetstagaren har mot konkursgäldenären och i vilken omfattning den skall betalas av garantin.

Konkursförvaltare skall också uppge vilken arbetstagarorganisation och semesterkassa som arbetstagaren tillhör, samt om han har ändrad beräkning av preliminär skatt eller utmätning av lön.

Av underrättelsen skall framgå om arbetstagaren skall utföra arbete för konkursgäldenären under uppsägningstiden. Förordning (1997:1082).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:44, 1997:1082, 2005:274

3 § Beslut enligt 16, 18 eller 21 § lönegarantilagen (1992:497) skall, innehålla

 • 1. uppgifter enligt 2 §, varvid det som sägs om konkurs skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om företagsrekonstruktion,
 • 2. uppgift om hur man överklagar och
 • 3. skälen för beslutet. Förordning (2005:274).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:274

4 § Utdelning som tillfaller staten enligt 28 § lönegarantilagen (1992:497) ska betalas till den länsstyrelse som har utbetalat garantibeloppet. Besked om betalningen ska lämnas till Skatteverket. Förordning (2007:794).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:794

Domstolarnas handläggning

5 § Om tingsrätten beslutar om bevakningsförfarande i en konkurs, ska rätten samma dag som beslutet meddelades sända en underrättelse om beslutet till Skatteverket och till

 • 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när tingsrätten hör till Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
 • 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när tingsrätten hör till Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
 • 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när tingsrätten hör till Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
 • 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när tingsrätten hör till Västra Götalands eller Hallands län,
 • 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när tingsrätten hör till Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
 • 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när tingsrätten hör till Västernorrlands eller Jämtlands län, och
 • 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när tingsrätten hör till Norrbottens eller Västerbottens län. Förordning (2012:401).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:794, 2012:401

6 § När en domstol har avgjort ett mål om lönegaranti ska en kopia av avgörandet sändas till

 • 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
 • 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
 • 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
 • 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Västra Götalands eller Hallands län,
 • 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
 • 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Västernorrlands eller Jämtlands län, och
 • 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Norrbottens eller Västerbottens län.

En kopia av avgörandet ska även sändas till konkursgäldenären och förvaltaren eller, när fråga är om företagsrekonstruktion, till gäldenären och rekonstruktören. Förordning (2012:401).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:274, 2012:401

6 a § I fall som avses i 21 § lönegarantilagen (1992:497) ska domstolen sända en kopia av avgörandet i ett mål om lönegaranti till

 • 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när arbetstagaren vistas i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
 • 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när arbetstagaren vistas i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
 • 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när arbetstagaren vistas i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
 • 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när arbetstagaren vistas i Västra Götalands eller Hallands län,
 • 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när arbetstagaren vistas i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
 • 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när arbetstagaren vistas i Västernorrlands eller Jämtlands län, och
 • 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när arbetstagaren vistas i Norrbottens eller Västerbottens län.

En kopia av avgörandet ska även sändas till konkursgäldenären. Förordning (2012:401).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:401

Länsstyrelsernas handläggning

6 b § Garantibelopp enligt 22 § lönegarantilagen (1992:497) betalas ut av

 • 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
 • 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
 • 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
 • 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Västra Götalands eller Hallands län,
 • 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
 • 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Västernorrlands eller Jämtlands län, och
 • 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Norrbottens eller Västerbottens län. Förordning (2012:401).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:401

6 c § Garantibelopp enligt 22 § lönegarantilagen (1992:497) som avser förhållanden i 21 § lönegarantilagen betalas ut av

 • 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när arbetstagaren vistas i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
 • 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när arbetstagaren vistas i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
 • 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när arbetstagaren vistas i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
 • 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när arbetstagaren vistas i Västra Götalands eller Hallands län,
 • 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när arbetstagaren vistas i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
 • 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när arbetstagaren vistas i Västernorrlands eller Jämtlands län, och
 • 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när arbetstagaren vistas i Norrbottens eller Västerbottens län. Förordning (2012:401).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:401

7 § Länsstyrelsen fullgör beträffande garantibelopp arbetsgivarens skyldigheter i fråga om skatteavdrag, beslut om utmätning av lön, kontrolluppgifter till ledning för inkomstbeskattningen samt uppgift om betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer. Förordning (2017:392).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:44, 2011:1446, 2017:392

8 § Om det framgår av förvaltarens eller rekonstruktörens underrättelse eller beslut att arbetstagaren skall utföra arbete för gäldenären under uppsägningstiden, får garantibelopp för fordran på uppsägningslön betalas ut även om arbetstagaren inte har lämnat försäkran enligt 25 § lönegarantilagen (1992:497). Förordning (2005:274).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:274

9 § Länsstyrelsen ska sända uppgift om förvaltarens eller rekonstruktörens underrättelse eller beslut om lönegaranti för uppsägningslön till Försäkringskassan.

Länsstyrelsen ska lämna konkursgäldenären och förvaltaren, gäldenären vid företagsrekonstruktion och rekonstruktören samt Skatteverket besked om utbetalda, avdragna och innehållna garantibelopp. Förordning (2007:794).

Ändringar/Förarbeten (5)

9 a § Länsstyrelsen skall lämna uppgifter som sägs i 5 § förordningen (1994:1283) om lönegarantiregister till Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:771).

Ändringar/Förarbeten (4)

10 § Har upphävts genom förordning (2007:794).

11 § Fråga om återkrav av garantibelopp enligt 34 eller 35 § lönegarantilagen (1992:497) handhas av den länsstyrelse som har betalat ut beloppet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

12 § Medel för betalningar enligt lönegarantilagen (1992:497) rekvireras från Kammarkollegiet. Förordning (1995:863).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:863

13 § Om statens fordran på grund av utbetalat garantibelopp inte betalas inom den tid som länsstyrelsen föreskriver, ska länsstyrelsen begära indrivning av avgiften. Indrivning behöver dock inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m. m. och i indrivningsförordningen (1993:1229).

Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske. Förordning (2007:794).

Rättsfall (1)

HFD 2016 ref. 62: Fråga huruvida länsstyrelses krav på betalning av statens regressfordran...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:1139, 2007:794

Avslutande bestämmelse

14 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning meddelas såvitt avser

 • a) 2, 3 och 4 §§ samt bestämmelserna för länsstyrelsernas handläggning utom 12 §, av Kronofogdemyndigheten,
 • b) 12 §, av Ekonomistyrningsverket. Förordning (2006:771).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1998:458, 2003:957, 2006:771

Ändringar och övergångsbestämmelser

1992:501

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:501
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992, då Kungl. Maj:ts kungörelse (1970:745) om statlig lönegaranti vid konkurs skall upphöra att gälla.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordran hos en arbetsgivare som har försatts i konkurs före ikraftträdandet.

Förordning (1993:1139) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1139
Rubrik
Förordning (1993:1139) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Förordning (1994:772) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:772
Rubrik
Förordning (1994:772) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Förordning (1994:1284) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Omfattning
ny 9 a §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1284
Rubrik
Förordning (1994:1284) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Förordning (1995:863) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Förarbeten
Jfr prop. 1994/95:150 (bil.10), bet. 1994/95:FiU20, rskr. 1994/95:451
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:863
Rubrik
Förordning (1995:863) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Förordning (1996:44) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Omfattning
ändr. 2, 7 §§
Ikraft
1996-04-01
SFS-nummer
1996:44
Rubrik
Förordning (1996:44) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Förordning (1997:206) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Förarbeten
Jfr prop. 1996/97:102, bet. 1996/97:LU19, rskr. 1996/97:199
Ikraft
1997-06-01
Omfattning
ändr. 9 a §
SFS-nummer
1997:206
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter som avser lönegarantifrågor som avgjorts slutligt före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1997:206) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Förordning (1997:1082) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Förarbeten
Jfr prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:1082
Rubrik
Förordning (1997:1082) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Förordning (1998:458) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
1998-07-01
SFS-nummer
1998:458
Rubrik
Förordning (1998:458) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Förordning (2003:957) om ändring i lönegaranatiförordningen (1992:501)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 a, 14 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:957
Rubrik
Förordning (2003:957) om ändring i lönegaranatiförordningen (1992:501)

Förordning (2004:955) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:955
Rubrik
Förordning (2004:955) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Förordning (2005:274) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 3, 6, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraft
2005-06-01
SFS-nummer
2005:274
Rubrik
Förordning (2005:274) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Förordning (2006:771) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9, 9 a, 10, 14 §§
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:771
Rubrik
Förordning (2006:771) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Förordning (2007:794) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 10 §;ändr. 4, 5, 9, 13 §§
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:794
Rubrik
Förordning (2007:794) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Förordning (2011:1446) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1446
Rubrik
Förordning (2011:1446) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Förordning (2012:401) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 6 §§;nya 1 a, 6 a, 6 b, 6 c §§
Ikraft
2012-07-01
SFS-nummer
2012:401
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.
 • 2. Har före ikraftträdandet garantibelopp som avses i 4 § betalats ut av en annan länsstyrelse än den som ska ha hand om utbetalningarna enligt 6 b eller 6 c § ska utdelningen betalas till
  • a) Länsstyrelsen i Stockholms län, när länsstyrelsen i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län har betalat ut garantibeloppet,
  • b) Länsstyrelsen i Östergötlands län, när länsstyrelsen i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län har betalat ut garantibeloppet,
  • c) Länsstyrelsen i Skåne län, när länsstyrelsen i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län har betalat ut garantibeloppet,
  • d) Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när länsstyrelsen i Västra Götalands eller Hallands län har betalat ut garantibeloppet,
  • e) Länsstyrelsen i Dalarnas län, när länsstyrelsen i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län har betalat ut garantibeloppet,
  • f) Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när länsstyrelsen i Västernorrlands eller Jämtlands län har betalat ut garantibeloppet, och
  • g) Länsstyrelsen i Norrbottens län, när länsstyrelsen i Norrbottens eller Västerbottens län har betalat ut garantibeloppet.
 • 3. Har före ikraftträdandet garantibelopp som avses i 11 § betalats ut av en annan länsstyrelse än den som ska ha hand om utbetalningarna enligt 6 b eller 6 c § ska återkrav handhas av
  • a) Länsstyrelsen i Stockholms län, när länsstyrelsen i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län har betalat ut garantibeloppet,
  • b) Länsstyrelsen i Östergötlands län, när länsstyrelsen i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län har betalat ut garantibeloppet,
  • c) Länsstyrelsen i Skåne län, när länsstyrelsen i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län har betalat ut garantibeloppet,
  • d) Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när länsstyrelsen i Västra Götalands eller Hallands län har betalat ut garantibeloppet,
  • e) Länsstyrelsen i Dalarnas län, när länsstyrelsen i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län har betalat ut garantibeloppet,
  • f) Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när länsstyrelsen i Västernorrlands eller Jämtlands län har betalat ut garantibeloppet, och
  • g) Länsstyrelsen i Norrbottens län, när länsstyrelsen i Norrbottens eller Västerbottens län har betalat ut garantibeloppet.
 • 4. Har före ikraftträdandet föreskriven tid för indrivning av avgift enligt 13 § första stycket bestämts av en annan länsstyrelse än den som ska betala ut garantibelopp enligt 6 b eller 6 c §, ska
  • a) Länsstyrelsen i Stockholms län begära indrivning av avgiften när betalning inte sker inom den tid som föreskrivits av länsstyrelsen i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
  • b) Länsstyrelsen i Östergötlands län begära indrivning av avgiften när betalning inte sker inom den tid som föreskrivits av länsstyrelsen i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
  • c) Länsstyrelsen i Skåne län begära indrivning av avgiften när betalning inte sker inom den tid som föreskrivits av länsstyrelsen i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
  • d) Länsstyrelsen i Västra Götalands län begära indrivning av avgiften när betalning inte sker inom den tid som föreskrivits av länsstyrelsen i Västra Götalands eller Hallands län,
  • e) Länsstyrelsen i Dalarnas län begära indrivning av avgiften när betalning inte sker inom den tid som föreskrivits av länsstyrelsen i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
  • f) Länsstyrelsen i Västernorrlands län begära indrivning av avgiften när betalning inte sker inom den tid som föreskrivits av länsstyrelsen i Västernorrlands eller Jämtlands län, och
  • g) Länsstyrelsen i Norrbottens län begära indrivning av avgiften när betalning inte sker inom den tid som föreskrivits av länsstyrelsen i Norrbottens eller Västerbottens län.
Rubrik
Förordning (2012:401) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Förordning (2017:392) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2017:392
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
 • 2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderår 2019.
Rubrik
Förordning (2017:392) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation