lagen.nu

Förordning (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1992-04-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:1055
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-08-15

1 § Myndigheter under regeringen som behöver tillförsäkra sig leverans av varor och tjänster som är viktiga för totalförsvaret under förhållanden som avses i 1 § eller 2 § första stycket förfogandelagen (1978:262) ska anmäla behovet till någon av de myndigheter som är bevakningsansvariga myndigheter enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Förordning (2015:1055).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

2 § De myndigheter som är bevakningsansvariga myndigheter enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap ska träffa avtal med företag om att dessa under förhållanden som avses i 1 § ska tillhandahålla varor och tjänster (företagsplanläggning). Myndigheten får dock lämna tillstånd för annan myndighet att träffa sådana avtal. Förordning (2015:1055).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2002:498, 2006:957, 2015:1055

3 § Innan en myndighet genomför företagsplanläggning skall övriga berörda myndigheter höras.

4 § Har upphävts genom förordning (2002:498).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1992:390

Departement
Försvarsdepartementet
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:390

Förordning (1993:264) om ändring i förordningen (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:264
Rubrik
Förordning (1993:264) om ändring i förordningen (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster

Förordning (1994:171) om ändring i förordningen (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:171
Rubrik
Förordning (1994:171) om ändring i förordningen (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster

Förordning (2002:498) om ändring i förordningen (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 4 §;ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:498
Rubrik
Förordning (2002:498) om ändring i förordningen (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster

Förordning (2006:957) om ändring i förordningen (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2006-09-01
SFS-nummer
2006:957
Rubrik
Förordning (2006:957) om ändring i förordningen (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster

Förordning (2015:1055) om ändring i förordningen (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr 1, 2 §§
Ikraft
2016-04-01
SFS-nummer
2015:1055
Rubrik
Förordning (2015:1055) om ändring i förordningen (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation