lagen.nu

Förordning (1992:208) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1992-04-23
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Avgift tas ut för prövning av ansökan i fråga som avses i 2 § lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m. m. För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsfö rordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 4 tillämpas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1992:208

Departement
Justitiedepartementet L4
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:208
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation