lagen.nu

/r1/ Förordning (1992:203) om avgifter för ärenden enligt permutationslagen (1972:205);

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1992-04-23
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt 1 § permutationslagen (1972:205) enligt 9--14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:
Ärendeslag Avgiftsklass
Permutationsärenden avseende en stiftelse 7
2--29 stiftelser 8
fler än 29 stiftelser 9
Övriga ärenden 7

Ändringar och övergångsbestämmelser

1992:203

Departement
Justitiedepartementet L2
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:203
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation