lagen.nu

Förordning (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:615
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01

1 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas för produktion av läromedel i ämnen där det är brist på lämpliga läromedel.

Statsbidrag lämnas endast för produktion av

  • 1. läromedel som är avsedda att användas vid
    • a) modersmålsträning i förskolan för barn med annat modersmål än svenska,
    • b) undervisning som står under tillsyn av Statens skolinspektion,
  • 2. tolkordlistor. Förordning (2008:615).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1997:604, 2008:615

2 § Frågor om statsbidrag prövas av Statens skolverk, om inte något annat följer av 3 §.

Ansökan om statsbidrag görs hos Skolverket. Förordning (2008:615).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2002:1162, 2008:615

3 § Frågor om statsbidrag till produktion av läromedel för elever med funktionshinder prövas av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ansökan om statsbidrag görs hos myndigheten. Förordning (2008:395).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1993:1191, 2001:289, 2008:395

4 § Statsbidrag får lämnas i form av

  • 1. bidrag till hela produktionskostnaden eller en del av denna,
  • 2. bidrag med återbetalningsskyldighet av hela eller en del av bidraget,
  • 3. garanti om stöd vid förlust. Förordning (1993:454).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:454

5 § Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas. Förordning (1993:454).

6 § Statens skolverk och Specialpedagogiska skolmyndigheten får var och en inom sitt område meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2008:615).

Ändringar/Förarbeten (5)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:978

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:978

Förordning (1993:454) om ändring i förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

Omfattning
nuvarande 4, 5 §§ betecknas 5, 6 §§;ändr. 1, 3, nya 6 §§;ny 4 §;omtryck
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:454
Rubrik
Förordning (1993:454) om ändring i förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

Förordning (1993:1191) om ändring i förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1191
Rubrik
Förordning (1993:1191) om ändring i förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

Förordning (1997:604) om ändring i förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1997-08-01
SFS-nummer
1997:604
Rubrik
Förordning (1997:604) om ändring i förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

Förordning (2001:289) om ändring i förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 6 §§
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:289
Rubrik
Förordning (2001:289) om ändring i förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

Förordning (2002:1162) om ändring i förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 6 §§
Ikraft
2003-03-01
SFS-nummer
2002:1162
Rubrik
Förordning (2002:1162) om ändring i förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

Förordning (2008:395) om ändring i förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 6 §§
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:395
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2008:395) om ändring i förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

Förordning (2008:615) om ändring i förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 6 §§
Ikraft
2008-10-01
SFS-nummer
2008:615
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2008:615) om ändring i förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation