lagen.nu

Lag (1991:936) med anledning av Finansinspektionens inrättande

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att bestämmelser i lag eller annan författning om bankinspektionen eller försäkringsinspektionen skall avse finansinspektionen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:936

Departement
Finansdepartementet FPM
Förarbeten
Prop. 1990/91:177, 1990/91:NU44, rskr 1990/91:383
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:936
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation