lagen.nu

Förordning (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1991-02-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:955
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-15

1 § Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har beslutat om vissa principer för god laboratoriesed (Good Laboratory Practice, GLP) vid provning av kemikalier. Beslutet innebär att medlemsländer där sådan provning utförs till skydd för hälsa och miljö ska skapa en nationell organisation genom vilken det kan säkerställas att laboratorierna uppfyller krav på GLP. Förordning (2014:1317).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1317

2 § I denna förordning avses med

GLP (Good Laboratory Practice) de principer som lagts fast av OECD för organisationen av laboratorieundersökningar samt för planläggning, utförande, kontroll, registrering och rapportering av sådana undersökningar,

GLP-laboratorier laboratorier som vid opartisk bedömning visar sig uppfylla krav på GLP,

GLP-myndighet en myndighet som prövar och fastställer att laboratorier uppfyller kraven på GLP, utövar tillsyn över dessa GLP-laboratorier och i övrigt fullgör de uppgifter som ankommer på GLP-myndighet.

3 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är GLP-myndighet. Förordning (2014:1317).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1995:191, 2013:414, 2014:1317

4 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter om verksamheten vid laboratorierna och om prövningen av deras kompetens samt om de avgifter för prövning och tillsyn som GLP-laboratorierna ska betala till myndigheten. Innan styrelsen meddelar föreskrifter om avgifter ska den ge Ekonomistyrningsverket tillfälle att yttra sig. Förordning (2014:1317).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:469, 2014:1317

5 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:955).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1995:191, 1998:1147, 2018:955

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:93

Departement
Utrikesdepartementet
Ikraft
1991-04-01
SFS-nummer
1991:93

Förordning (1995:191) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed

Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraft
1995-04-01
SFS-nummer
1995:191
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Förordning (1995:191) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed

Förordning (1998:469) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1998-07-01
SFS-nummer
1998:469
Rubrik
Förordning (1998:469) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed

Förordning (1998:1147) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:1147
Rubrik
Förordning (1998:1147) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed

Förordning (2013:414) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2013-07-11
SFS-nummer
2013:414
Rubrik
Förordning (2013:414) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed

Förordning (2014:1317) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1317
Rubrik
Förordning (2014:1317) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed

Förordning (2018:955) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. författningsrubr., 5 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:955
Rubrik
Förordning (2018:955) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation