lagen.nu

Lag (1991:1919) om uttag av preliminär B-skatt under uppbördsåret 1992/93

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1991-12-19
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Under uppbördsåret den 1 februari 1992--den 31 januari 1993 skall, i stället för vad som sägs i 13 § 1 mom. första stycket uppbördslagen (1953:272), preliminär B-skatt tas ut med belopp motsvarande 110 procent av den slutliga skatt som har påförts den skattskyldige året före inkomståret.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:1919

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1991/92:43, 1991/92:SkU7, rskr 1991/92:100
Ikraft
1992-02-01
SFS-nummer
1991:1919
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation