lagen.nu

Förordning (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1991-12-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1588
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Frågor om medgivande enligt 59 § sjömanslagen (1973:282), 4 § mönstringslagen (1983:929) och 7 § förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg prövas av Transportstyrelsen. Vid prövningen ska styrelsen höra Arbetsförmedlingen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om medgivande enligt första stycket. Förordning (2010:1588).

Ändringar/Förarbeten (4)

2 § Innan ärendet avgörs skall Transportstyrelsen samråda med berörda svenska organisationer för redare och ombordanställda. Förordning (2008:1160).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1160

3 § Transportstyrelsen skall med eget yttrande överlämna ärendet till regeringens prövning om

  • 1. någon av de ombordanställdas organisationer har motsatt sig bifall till ansökan, eller
  • 2. ärendet bedöms ha större principiell betydelse eller allmän räckvidd. Förordning (2008:1160).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1160

4 § Transportstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen. Förordning (2008:1160).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1160

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:1881

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1881

Förordning (1998:963) om ändring i förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjöarbetstidslagen (1970:105)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:963
Rubrik
Förordning (1998:963) om ändring i förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjöarbetstidslagen (1970:105)

Förordning (2007:917) om ändring i förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282), m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:917
Rubrik
Förordning (2007:917) om ändring i förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282), m.m.

Förordning (2008:1160) om ändring i förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282), m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1160
Rubrik
Förordning (2008:1160) om ändring i förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282), m.m.

Förordning (2010:1588) om ändring i förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1588
Rubrik
Förordning (2010:1588) om ändring i förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation