lagen.nu

Förordning (1991:1803) om rätt för norska och åländska trafikskolor att bedriva övningskörning i Sverige

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1991-12-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:667
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Övningskörning med bil vid norsk eller åländsk trafikskola får bedrivas i Sverige, om den som har uppsikt över körningen har norskt eller åländskt godkännande som trafiklärare.

Om övningskörningen avser tung lastbil, tungt släpfordon eller buss, skall den som övningskör ha norskt eller åländskt körkort med behörigheten B. Förordning (1999:667).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:667

2 § Vid övningskörning i Sverige skall fordonet vara försett med en skylt som på svenska anger användningen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § Vid övningskörning enligt denna förordning gäller i övrigt bestämmelserna i 4 kap. 2, 3 och 5 §§ körkortslagen (1998:488) och 4 kap. 6, 7 och 10 §§ körkortsförordningen (1998:980) samt, vid brott mot 2 § denna förordning, 9 kap. 3 § körkortsförordningen. Förordning (1998:990).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:990

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:1803

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1803

Förordning (1998:990) om ändring i förordningen (1991:1803) om rätt för norska trafikskolor att bedriva övningskörning i Sverige

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:990
Rubrik
Förordning (1998:990) om ändring i förordningen (1991:1803) om rätt för norska trafikskolor att bedriva övningskörning i Sverige

Förordning (1999:667) om ändring i förordningen (1991:1803) om rätt för norska trafikskolor att bedriva övningskörning i Sverige

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft
1999-08-01
SFS-nummer
1999:667
Rubrik
Förordning (1999:667) om ändring i förordningen (1991:1803) om rätt för norska trafikskolor att bedriva övningskörning i Sverige
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation