lagen.nu

Förordning (1991:1712) om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1991-12-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1927
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-10

1 § Av 12 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen och 10 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen framgår att tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål ska tas upp av den tingsrätt inom vars domkrets länsstyrelsen har sitt säte.

Även Eskilstuna, Norrköpings och Helsingborgs tingsrätter får ta upp sådana mål. Förordning (2018:1927).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1997:1113, 2018:1927

2 § I de län där domkretsen för en tingsrätt som anges i 1 § andra stycket ingår, ska de uppgifter som beskrivs i 12 kap. 9, 11, 13 och 14 §§ tryckfrihetsförordningen fullgöras av den tingsrätt inom vars domkrets länsstyrelsen har sitt säte. Detta gäller i fråga om både tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål.

En tingsrätt som avses i 1 § första stycket ska sända över gällande juryledamotslista till andra tingsrätter inom länet som också får ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål. Förordning (2018:1927).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1927

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:1712

Departement
Justitiedepartementet DOM
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1712

Förordning (1997:1113) om ändring i förordningen (1991:1712) om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:1113
Rubrik
Förordning (1997:1113) om ändring i förordningen (1991:1712) om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål

Förordning (2018:1927) om ändring i förordningen (1991:1712) om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1927
Rubrik
Förordning (2018:1927) om ändring i förordningen (1991:1712) om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation