lagen.nu

Förordning (1991:171) om avtal mellan de nordiska länderna om handräckning i skatteärenden

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1991-04-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:950
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Lagen (1990:226) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna skall träda i kraft den 1 maj 1991 och tillämpas på ärenden som från annan avtalsslutande stat kommit in till Skatteverket efter den 8 maj 1991. Förordning (2003:950).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:171

Departement
Finansdepartementet S3
Ikraft
1991-05-01
SFS-nummer
1991:171

Förordning (2003:950) om ändring i förordningen (1991:171) om avtal mellan de nordiska länderna om handräckning i skatteärenden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr.
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:950
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som kommit in före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2003:950) om ändring i förordningen (1991:171) om avtal mellan de nordiska länderna om handräckning i skatteärenden
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation