lagen.nu

Förordning (1991:1520) om upphävande av föreskrifter i fråga om inrättande och tillsättande av vissa tjänster hos allmän försäkringskassa

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-11-28
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver att regeringens beslut den 3 juni 1982 i fråga om inrättande och tillsättande av vissa tjänster hos allmän försäkringskassa skall upphöra att gälla vid utgången av år 1991.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:1520

Departement
Socialdepartementet
SFS-nummer
1991:1520
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation