lagen.nu

Lag (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1991-11-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1346
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-07-15
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-01-01 genom SFS 2018:1139

1 § Skatt betalas enligt denna lag till staten för penningvinst vid vinstdragning i sådant vinstsparande anordnat av bank eller sparkassa som utgör svenskt lotteri och för penningvinst i sådant lotteri som avses i 21 § lotterilagen (1994:1000).

Skatten utgör 30 procent av vinstens värde. För vinst i lotteri som anordnas med stöd av 21 § lotterilagen skall skatt dock inte betalas med högre belopp än att etthundra kronor återstår av vinsten.

Vid beräkning av skattebeloppet skall i vinstens värde inräknas den skatt som skall betalas för vinsten.

Skatt skall inte betalas för vinster som inte tagits ut av vinnaren. Lag (1995:764).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1992:575, 1994:1002, 1995:764

2 § Skattskyldig är den som anordnar lotteriet.

Skattskyldigheten inträder vid vinstdragningen.

3 § Om den skattskyldige visar att en vinnare inte har tagit ut sin vinst inom föreskriven tid är den skattskyldige berättigad att få tillbaka den skatt som betalats för vinsten. Beskattningsmyndigheten beslutar om återbetalning efter ansökan av den skattskyldige. Ränta lämnas inte på återbetalat belopp.

4 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1346).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2002:415, 2011:1346

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:1483

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 1991/92:1, 1991/92:SkU1, rskr 1991/92:9
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1483

Lag (1992:575) om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

Förarbeten
Prop. 1991/92:166, 1991/92:SkU33, rskr 1991/92:325
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1992:575
Rubrik
Lag (1992:575) om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

Lag (1992:1495) om ändring i lagen (1992:575) om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

Förarbeten
Prop. 1992/93:50 (bil.5), bet. 1992/93:FiU1, 1992/93:SkU18, rskr 1992/93:158
Omfattning
ändr. ikrafttr.best. till 1992:575
SFS-nummer
1992:1495
Rubrik
Lag (1992:1495) om ändring i lagen (1992:575) om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

Lag (1994:1002) om ändring i lagen (1992:575) om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

Förarbeten
Bet. 1993/94:KrU32, rskr. 1993/94:415
Omfattning
ändr. 1 § i 1992:575
SFS-nummer
1994:1002
Rubrik
Lag (1994:1002) om ändring i lagen (1992:575) om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

Lag (1994:1901) om upphävande av lagen (1992:575) om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

Förarbeten
Prop. 1994/95:25, bet. 1994/95:FiU1, rskr. 1994/95:145
Omfattning
upph. 1992:575
SFS-nummer
1994:1901
Rubrik
Lag (1994:1901) om upphävande av lagen (1992:575) om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

Lag (1995:764) om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande

Förarbeten
Prop. 1994/95:173, bet. 1994/95:SkU39, rskr. 1994/95:373
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:764
Rubrik
Lag (1995:764) om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande

Lag (2002:415) om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ikraft
2003-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2002:415
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2002:415) om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

Lag (2011:1346) om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1346
Rubrik
Lag (2011:1346) om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

2018:1139

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:1139
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation