lagen.nu

Lag (1991:1149) om särskild skatteväxling med anledning av ändrat huvudmannaskap för service och vård för äldre och handikappade

Departement
Finansdepartementet K
Utfärdad
1991-06-27
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § En landstingskommun skall när den fastställer sin skattesats för år 1992 sänka skattesatsen med ett belopp som motsvarar det minskade utdebiteringsbehovet med anledning av ändrat huvudmannaskap för service och vård för äldre och handikappade.

En kommun som ingår i en landstingskommun får när den fastställer sin skattesats för år 1992 höja skattesatsen med ett belopp som motsvarar högst landstingskommunens sänkning av skattesatsen enligt första stycket.

2 § Det minskade utdebiteringsbehovet med anledning av det ändrade huvudmannaskapet innebär att landstingskommunerna för år 1992 skall sänka skattesatserna med följande belopp.

___________________________________________________________________ Landstingskommun Krona per skattekrona ___________________________________________________________________

Stockholms län 1,80
Uppsala län 2,20
Södermanlands län 2,40
Östergötlands län 1,85
Jönköpings län 2,00
Kronobergs län 2,75
Kalmar län 2,70
Blekinge län 1,95
Kristianstads län 2,30
Malmöhus län 2,45
Hallands län 2,05
Göteborgs och Bohus län 2,25
Älvsborgs län 2,85
Skaraborgs län 2,70
Värmlands län 3,05
Örebro län 2,20
Västmanlands län 2,90
Kopparbergs län 2,25
Gävleborgs län 2,00
Västernorrlands län 3,05
Jämtlands län 2,55
Västerbottens län 2,65
Norrbottens län 3,20

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:1149

Departement
Finansdepartementet K
Förarbeten
Prop. 1990/91:150, 1990/91:SoU25, rskr 1990/91:384
Ikraft
1991-10-01
SFS-nummer
1991:1149
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation