lagen.nu

Förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:452
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-11-01

1 § Huvudmannen för utbildningen får ta ut en avgift av den som vill gå igenom

 • 1. särskilt anordnad prövning i grundskolan,
 • 2. särskilt anordnad prövning i gymnasieskolan, om inte annat är föreskrivet,
 • 3. särskilt anordnad prövning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå, och
 • 4. särskilt anordnad prövning inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800).

Avgift får dock inte tas ut för

 • 1. den som har gått ut grundskolan och inte uppnått de kunskapskrav som minst ska ha uppnåtts i årskurs 9 i det ämne prövningen gäller,
 • 2. elev i gymnasieskolan som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller eller om betyg inte satts enligt 15 kap. 27 § skollagen,
 • 3. elev inom den kommunala vuxenutbildningen som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller,
 • 4. elev inom den kommunala vuxenutbildningen som inom ramen för en kurs går igenom prövning efter validering, eller
 • 5. den som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen inte har nått upp till nivån för betyget E. Förordning (2016:452).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (9)

2 § Avgiften får uppgå till högst 500 kronor. Förordning (1995:946).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:603, 1995:946

3 § Avgift som avser prövning i grundskolan, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800) tillfaller huvudmannen. Förordning (2016:452).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:1124

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:1124

Förordning (1992:603) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:603
Rubrik
Förordning (1992:603) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Förordning (1993:799) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning om det offentliga skolväsendet

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:799
Rubrik
Förordning (1993:799) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning om det offentliga skolväsendet

Förordning (1994:896) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:896
Rubrik
Förordning (1994:896) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Förordning (1995:946) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:946
Rubrik
Förordning (1995:946) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Förordning (1996:1459) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraft
1997-02-01
SFS-nummer
1996:1459
Rubrik
Förordning (1996:1459) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Förordning (2001:1206) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:1206
Rubrik
Förordning (2001:1206) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Förordning (2007:53) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2005/06:148, bet. 2005/06:UbU22, rskr. 2005/06:313
Ikraft
2007-07-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2007:53
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för betyg som har satts före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2007:53) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Förordning (2008:617) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2008-10-01
SFS-nummer
2008:617
Rubrik
Förordning (2008:617) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Förordning (2010:258) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2010-06-28
SFS-nummer
2010:258
Rubrik
Förordning (2010:258) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Förordning (2011:535) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3 §§
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:535
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
 • 2. Vid tillämpningen av 1 och 3 §§ ska med utbildning i svenska för invandrare jämställas motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100). Vidare ska vid tillämpningen av 1 § betyget E jämställas med betyget Godkänt och betyget F jämställas med betyget Icke godkänt.
Rubrik
Förordning (2011:535) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

Förordning (2016:452) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, rskr. 2014/15:246
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:452
Rubrik
Förordning (2016:452) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation