lagen.nu

Lag (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:911
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Med uppdragsutbildning avses i denna lag utbildning som innebär att kommuner och landstingskommuner mot särskild ersättning från annan än enskild, för dennes räkning anordnar utbildning för personer som uppdragsgivaren utser. Uppdragsutbildning får bedrivas på de villkor som anges i denna lag.

2 § Kommuner och landsting får bedriva uppdragsutbildning som i fråga om art och nivå motsvarar den verksamhet kommunen eller landstinget får bedriva inom skolväsendet. Uppdragsutbildningen får dock inte motsvara ett helt nationellt program i gymnasieskolan. Lag (2010:876).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:876
3 § Har upphävts genom lag (2012:911).

4 § Deltagare i sådan uppdragsutbildning som motsvarar utbildning inom skolväsendet får ges betyg eller annat kompetensbevis enligt bestämmelserna för sådan utbildning under de förutsättningar som anges i föreskrifter som meddelas av regeringen.

Även i andra frågor som rör förhållandet till skolväsendet meddelas föreskrifter av regeringen. Lag (2012:911).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:876, 2012:911

5 § Kommuner och landstingskommuner som är huvudmän för folkhögskolor som kan få statsbidrag, får bedriva uppdragsutbildning vid skolorna vid sidan av den verksamhet som kan berättiga till statsbidrag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:1109

Departement
Utbildningsdepartementet
Förarbeten
Prop. 1990/91:85, 1990/91:UbU16, rskr 1990/91:356
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:1109

Lag (1993:794) om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning vissa fall

Förarbeten
Prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:794
Rubrik
Lag (1993:794) om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning vissa fall

Lag (2010:876) om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2010:876
Rubrik
Lag (2010:876) om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall

Lag (2012:911) om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113
Omfattning
upph. 3 §;ändr. 4 §
Ikraft
2013-02-01
SFS-nummer
2012:911
Rubrik
Lag (2012:911) om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation