lagen.nu

Förordning (1991:1096) med anledning av Närings- och teknikutvecklingsverkets inrättande

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1991-06-20
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-21
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-04-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-04-01 genom SFS 2019:15
Regeringen föreskriver att vad regeringen i författning eller särskilt beslut föreskrivit om statens energiverk, statens industriverk eller styrelsen för teknisk utveckling i stället skall avse närings- och teknikutvecklingsverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:1096

Departement
Näringsdepartementet RSN
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-04-01
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:1096

Förordning (2019:15) om upphävande av förordningen (1991:1096) med anledning av Närings- och teknikutvecklingsverkets inrättande

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2019:15
Rubrik
Förordning (2019:15) om upphävande av förordningen (1991:1096) med anledning av Närings- och teknikutvecklingsverkets inrättande
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation