lagen.nu

Förordning (1991:102) om poliseskort

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1991-02-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:434
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § När det behövs för att personer som avses i andra stycket ska kunna eskorteras på ett betryggande sätt, behöver förare av polisfordon och fordon som leds av polisfordon inte följa trafikföreskrifter och får kräva fri väg enligt vad som föreskrivs i 11 kap. 11 och 12 §§ trafikförordningen (1998:1276).

Första stycket gäller vid eskort av statschefen, den som fullgör statschefens uppgifter, riksdagens talman, regeringschefen, utländska statschefer, medlemmar av en utländsk regering på officiellt besök eller andra utländska personer i liknande ställning. Förordning (2011:434).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:1282, 2011:434

2 § Föreskrifterna i 1 § gäller också i fråga om eskort för andra personer än som avses där, om eskorten är nödvändig med hänsyn till det hot som bedöms vara för handen.

3 § Vid praktisk övning av eskortverksamhet behöver en förare av polisfordon och fordon som leds av polisfordon inte följa trafikföreskrifter och får kräva fri väg enligt vad som föreskrivs i 11 kap. 11 och 12 §§ trafikförordningen (1998:1276). Förordning (2011:434).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:1282, 2011:434

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:102

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft
1991-04-01
SFS-nummer
1991:102

Förordning (1998:1282) om ändring i förordningen (1991:102) om poliseskort

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraft
1999-10-01
SFS-nummer
1998:1282
Rubrik
Förordning (1998:1282) om ändring i förordningen (1991:102) om poliseskort

Förordning (2011:434) om ändring i förordningen (1991:102) om poliseskort

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraft
2011-05-15
SFS-nummer
2011:434
Rubrik
Förordning (2011:434) om ändring i förordningen (1991:102) om poliseskort
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation