lagen.nu

Förordning (1990:998) om ikraftträdande av lagen (1989:360) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429), m. m.

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1990-11-15
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Lagen (1989:360) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429), m.m. utom i fråga om 8 och 8 a §§, träder i kraft den 1 januari 1991.

2 § Ärenden som vid utgången av år 1990 kommit in till någon rättshjälpsnämnd men ännu inte avgjorts, skall överlämnas till rättshjälpsmyndigheten för fortsatt handläggning.

3 § Ärenden som vid utgången av år 1990 kommit in till besvärsnämnden för rättshjälpen men ännu inte avgjorts, skall överlämnas till rättshjälpsnämnden för fortsatt handläggning.

4 § En rättshjälpsnämnd som meddelar beslut efter den 1 december 1990 skall underrätta den rättssökande att ett överklagande som görs efter den 31 december 1990 skall ges in till rättshjälpsmyndigheten och vara ställt till rättshjälpsnämnden.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:998

Departement
Justitiedepartementet DOM
SFS-nummer
1990:998
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation