lagen.nu

Lag (1990:575) om tillfällig höjning av mervärdeskatten

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att skatt enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt utgår under tiden den 1 juli 1990 -- den 31 december 1991 med 20 % av beskattningsvärdet. Vid införsel av monteringsfärdigt hus utgår dock skatten under tiden den 1 juli -- den 31 december 1990 med 12 procent av beskattningsvärdet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:575

Departement
Finansdepartementet S2
Förarbeten
Prop. 1989/90:150 (bil.4), 1989/90:FiU40, rskr 1989/90:358
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:575
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation