lagen.nu

Förordning (1990:561) med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1845
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Utöver de föreskrifter med bemyndiganden för Läkemedelsverket som finns i andra författningar får Läkemedelsverket meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 7 § andra stycket narkotikastrafflagen (1968:649). Förordning (2010:1845).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1845
2 § Har upphävts genom förordning (2010:1845).
3 § Har upphävts genom förordning (2010:1845).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:561

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Jfr prop. 1989/90:99, 1989/90:SoU21, rskr 1989/90:270
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:561

Förordning (1991:409) om ändring i förordningen (1990:561) med vissa bemyndiganden för läkemedelsverket att meddela föreskrifter

Förarbeten
Prop. 1990/91:139, 1990/91:SoU17, rskr 1990/91:268
Omfattning
ny 3 §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:409
Rubrik
Förordning (1991:409) om ändring i förordningen (1990:561) med vissa bemyndiganden för läkemedelsverket att meddela föreskrifter

Förordning (1993:749) om ändring i förordningen(1990:561) med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:749
Rubrik
Förordning (1993:749) om ändring i förordningen(1990:561) med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter

Förordning (1994:1289) om ändring i förordningen (1990:561) med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1994-10-01
SFS-nummer
1994:1289
Rubrik
Förordning (1994:1289) om ändring i förordningen (1990:561) med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter

Förordning (1994:2051) om ändring i förordningen (1990:561) med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:2051
Rubrik
Förordning (1994:2051) om ändring i förordningen (1990:561) med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter

Förordning (1996:1165) om ändring i förordningen (1990:561) med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1165
Rubrik
Förordning (1996:1165) om ändring i förordningen (1990:561) med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter

Förordning (2010:1845) om ändring i förordningen (1990:561) med vissa bemyndiganden för läkemedelsverket att meddela föreskrifter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 2, 3 §§;ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1845
Rubrik
Förordning (2010:1845) om ändring i förordningen (1990:561) med vissa bemyndiganden för läkemedelsverket att meddela föreskrifter
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation