lagen.nu

Förordning (1990:292) om upphävande av tjänstebrevsrätt och frankeringsfrihet

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED D
Utfärdad
1990-05-23
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01
Regeringen föreskriver att all medgiven tjänstebrevsrätt och frankeringsfrihet skall upphöra vid utgången av juni 1990.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:292

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED D
Förarbeten
Jfr prop. 1987/88:100 (bil.1 mom.7), FiU 1987/88:20, rskr 1987/88;122, prop. 1989/90:100 (bil.1 mom.10), 1989/90:FiU20, rskr 1989/90:204
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:292
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation