lagen.nu

Försäkringsinspektionens Tillkännagivande (1990:1535) om ändring av vissa skadelivräntor

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-12-18
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Under 1 a--c angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 februari 1991.
  • 2. Livräntor föranledda av händelser som inträffat efter utgången av år 1973.
En skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor, vilka fastställts före den 1 februari 1991. Vidare avses livräntor enligt samma lag, vilka genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.
Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) har det som sägs ovan tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:1535

Departement
Försäkringsinspektionen
Ikraft
1991-02-01
SFS-nummer
1990:1535
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation