lagen.nu

/r1/ Förordning (1990:1479) om läraranställning i vissa fall;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1990-12-13
Ändring införd
t.o.m. SFS1991:1056
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Med sökande som har svensk lärarutbildning enligt 2 kap. 4 § första stycket 1 skollagen (1985:1100) skall, då fråga är om anställning utan tidsbegränsning, jämställas
  • 1. sökande som genom beslut före utgången av 1990 av regeringen eller skolöverstyrelsen förklarats behöriga till visst slag av lärartjänst,
  • 2. sökande som genom regeringsbeslut före utgången av 1990 fått medgivande att förordnas tills vidare på visst slag av lärartjänst trots att de saknat föreskriven utbildning,
  • 3. sökande som avses i punkten 4 övergångsbestämmelserna till förordningen (1986:231) om ändring i förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun, i dessa övergångsbestämmelsers lydelse vid utgången av år 1990,
  • 4. sökande som genom beslut före den 1 juli 1991 av skolöverstyrelsen förklarats kompetenta att undervisa i grundläggande svenskundervisning för invandrare. Lag (1991:1056).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:1479

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1479

Förordning (1991:1056) om ändring i förordningen (1990:1479) om läraranställ- ning i vissa fall

Omfattning
ändr.
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:1056
Rubrik
Förordning (1991:1056) om ändring i förordningen (1990:1479) om läraranställ- ning i vissa fall
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation