lagen.nu

Lag (1990:1332) om avgifter för miljöfarliga batterier

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1990-12-13
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01
Övrigt
Rättelseblad SFS1990:1332 har iakttagits.

1 § Denna lag gäller avgifter för hantering och import av sådana miljöfarliga batterier som innehåller kvicksilver, kadmium eller bly.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter om avgifter som behövs för att täcka samhällets kostnader för att samla in och oskadliggöra batterier som är förbrukade eller som inte längre används.

Avgiften får tas ut endast av den som yrkesmässigt hanterar eller importerar batterier.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:1332

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
Prop. 1990/91:36, 1990/91:Jou15, rskr 1990/91:77
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1332
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation