lagen.nu

/r1/ Förordning (1990:1112) om garantital;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1990-11-29
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver att det garantital, som avses i 8 kap. 15 § studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1989, skall vara 1,057.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:1112

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1112
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991, då förordningen (1981:1131) om garantital skall upphöra att gälla.

Den upphävda förordningen skall dock tillämpas i fråga om garantital för tid före ikraftträdandet.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation