lagen.nu

Förordning (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1989-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:1457
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning lämnas föreskrifter om statsbidrag för vissa särskilda insatser på kulturområdet.

2 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av konstnärsnämnden. Bidrag får lämnas utan att någon ansökan gjorts.

3 § En författare kan få bidrag om han skriver på svenska eller är stadigvarande bosatt i Sverige. Annan konstnär kan få bidrag om han har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige eller är stadigvarande bosatt i landet.

Bidrag för deltagande i internationellt kulturutbyte enligt 5 a § får lämnas även till en utländsk konstnär för vistelse i Sverige. Förordning (1993:1457).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:463, 1993:1457

Särskilda insatser för tonsättare och fonogramartister

4 § Bidrag kan lämnas till tonsättare och andra upphovsmän på musikområdet samt fonogramartister.

Ändamålet med sådant bidrag skall i första hand vara att ge mottagaren arbetsmässig trygghet.

Särskilda insatser på filmområdet

5 § Bidrag kan lämnas till projekt på filmområdet.

Sådant bidrag bör företrädesvis avse något eller några av följande ändamål:

  • 1. startbidrag till unga filmare,
  • 2. bidrag till film- och videoexperiment för att i mindre skala pröva en idé,
  • 3. bidrag till författare av manus till icke kommersiell, konstnärligt syftande film.

Särskilda insatser för deltagande i internationellt kulturutbyte

5 a § Bidrag kan lämnas till en enskild konstnär på bild-, form-, ton- eller scenkonstens område för deltagande i internationellt kulturutbyte. Förordning (1992:463).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1992:463

Övriga bestämmelser

6 § Beslut av konstnärsnämnden enligt denna förordning får inte överklagas.

7 § Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning får meddelas av konstnärsnämnden.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1989:500

Departement
Kulturdepartementet
Förarbeten
Jfr prop. 1988/89:100 (bil.10 p.F 5), 1988/89:KrU16, rskr 1988/89:183
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:500

Förordning (1992:463) om ändring i förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet

Förarbeten
Jfr prop. 1991/92:100 (bil.12 p.B 6), 1991/92:KrU19, rskr 1991/92:205
Omfattning
ändr. 3 §;nya 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:463
Rubrik
Förordning (1992:463) om ändring i förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet

Förordning (1993:1457) om ändring i förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1457
Rubrik
Förordning (1993:1457) om ändring i förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation