lagen.nu

Förordning (1989:46) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1989-02-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:302
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-01
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-01-01 genom SFS 2018:1897

1 § Beslut enligt 6 § 1 lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst meddelas av Regeringskansliet efter framställning hos Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Förordning (2007:525).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:1601, 2007:525

2 § Anmälan enligt 8 § lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst får göras per telefon eller skriftligen till Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag. Förordning (2007:525).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:525

3 § Påminnelseavgiften enligt 12 § lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst är 75 kronor. Förordning (2007:525).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:799, 2007:525

4 § En kopia av varje dom över en förseelse som avses i 22 § lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst skall sändas till bolaget. Förordning (2007:525).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:525

Ändringar och övergångsbestämmelser

1989:46

Departement
Kulturdepartementet
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
Förarbeten
Jfr prop. 1988/89:18, 1988/89:KrU9, rskr 1988/89:97
Ikraft
1989-03-01
SFS-nummer
1989:46
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1989.
  • 2. har upphävts genom förordning (1993:637).
  • 3. har upphävts genom förordning (1993:637).

Förordning (1993:637) om ändring i förordningen (1989:46) om TV-avgift

Omfattning
upph. 2, 3 p i överg.best.
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:637
Rubrik
Förordning (1993:637) om ändring i förordningen (1989:46) om TV-avgift

Förordning (1996:1601) om ändring i förordningen (1989:46) om TV-avgift

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1601
Rubrik
Förordning (1996:1601) om ändring i förordningen (1989:46) om TV-avgift

Förordning (2006:799) om ändring i förordningen (1989:46) om TV-avgift

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:799
Rubrik
Förordning (2006:799) om ändring i förordningen (1989:46) om TV-avgift

Förordning (2007:525) om ändring i förordningen (1989:46) om TV-avgift

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft
2007-08-01
SFS-nummer
2007:525
Rubrik
Förordning (2007:525) om ändring i förordningen (1989:46) om TV-avgift

Förordning (2010:302) om ändring i förordningen (1989:46) om TV-avgift

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr.
Ikraft
2010-06-01
SFS-nummer
2010:302
Rubrik
Förordning (2010:302) om ändring i förordningen (1989:46) om TV-avgift

2018:1897

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:1897
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation