lagen.nu

Förordning (1989:330) om folk- och bostadsräkningen år 1990

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1989-05-25
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-05-15
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2018-05-25
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2018-05-25 genom SFS 2018:362

1 § Statistiska centralbyrån fastställer när de person-, bostads- och fastighetsuppgifter samt registeruppgifter som avses i 3 § lagen (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990 skall lämnas eller inhämtas och vilken tidpunkt eller tid som de skall avse.

2 § Statistiska centralbyrån fastställer efter samråd med datainspektionen de person- och fastighetsblanketter som skall användas vid folk- och bostadsräkningen år 1990.

3 § Statistiska centralbyrån meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990.

4 § Statistiska centralbyrån är registeransvarig enligt datalagen (1973:289) för de register som upprättas vid folk- och bostadsräkningen år 1990 och ansvarar för driften av dessa.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1989:330

Departement
Finansdepartementet ESA
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2018-05-25
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:330

Förordning (2018:362) om upphävande av förordningen (1989:330) om folk- och bostadsräkningen år 1990

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:362
Rubrik
Förordning (2018:362) om upphävande av förordningen (1989:330) om folk- och bostadsräkningen år 1990
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation