lagen.nu

Lag (1989:253) om allmänna helgdagar

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1989-05-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:1320
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Med allmän helgdag avses i lag eller annan författning

söndagar, däribland påskdagen och pingstdagen,

nyårsdagen, trettondedag jul, första maj, juldagen och annandag jul, även när de inte infaller på en söndag,

långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen, midsommardagen och alla helgons dag. Lag (2004:1320).

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § Av de i 1 § angivna helgdagarna infaller

nyårsdagen den 1 januari
trettondedag jul den 6 januari
långfredagen fredagen närmast före påskdagen
påskdagen söndagen närmast efter den fullmåne som infaller på eller närmast efter den 21 mars
annandag påsk dagen efter påskdagen
Kristi himmelsfärdsdag sjätte torsdagen efter påskdagen
pingstdagen sjunde söndagen efter påskdagen
nationaldagen den 6 juni
midsommardagen den 20-26 juni den lördag som infaller under tiden
alla helgons dag den lördag som infaller under tiden den 31 oktober-6 november
juldagen den 25 december
annandag jul Lag (2004:1320). den 26 december.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1989:253

Departement
Justitiedepartementet L6
Förarbeten
Prop. 1988/89:114, 1988/89:KU29, rskr 1988/89:250
Ikraft
1990-01-01
SFS-nummer
1989:253

Lag (2004:1320) om ändring i lagen (1989:253) om allmänna helgdagar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:23, bet. 2004/05:KU6, rskr. 2004/05:65
Omfattning
ändr.
Ikraft
2005-04-01
SFS-nummer
2004:1320
Rubrik
Lag (2004:1320) om ändring i lagen (1989:253) om allmänna helgdagar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation