lagen.nu

Förordning (1988:377) om statliga myndigheters skyldighet att leverera skrifter till Kungl. biblioteket och Riksdagsbiblioteket

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-04-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1925
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-01

1 § Med skrift förstås i denna förordning tryckt skrift och annan skrift som avses i 1 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen. Förordning (2018:1925).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1925

2 § Av skrifter som statliga myndigheter under regeringen framställer eller låter framställa skall myndigheten leverera ett exemplar till vardera av kungl. biblioteket och riksdagsbiblioteket. Leveransskyldighet föreligger dock inte i fråga om sådana skrifter som avses i 8 § lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar eller skrifter som framställs uteslutande för internt bruk inom myndigheten.

3 § Leveransskyldigheten skall fullgöras snarast efter publiceringen.

4 § Försändelser av skrifter till kungl. biblioteket skall vara försedda med påteckningen: Bytestryck.

Biblioteket får använda de mottagna skrifterna för att underlätta det internationella utbytet av officiellt tryck.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1988:377

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:377

Förordning (2018:1925) om ändring i förordningen (1988:377) om statliga myndigheters skyldighet att leverera skrifter till kungl. biblioteket och riksdagsbiblioteket

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1925
Rubrik
Förordning (2018:1925) om ändring i förordningen (1988:377) om statliga myndigheters skyldighet att leverera skrifter till kungl. biblioteket och riksdagsbiblioteket
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation