lagen.nu

Lag (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1988-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1332
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Ersättningar som lämnas enligt den lag som den 23 mars 1988 antogs i Österrike till 50-årsminnet av landets ockupation (Ehrengaben- und Hilfsfondsgesetz) ska vid inkomstbeskattningen inte utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren. Lag (2011:1332).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1988:1461

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1988/89:29, 1988/89:SkU9, rskr 1988/89:15
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1461
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Den tillämpas dock även på ersättningar som utbetalats dessförinnan.

Lag (2011:1332) om ändring i lagen (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Omfattning
ändr.
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1332
Rubrik
Lag (2011:1332) om ändring i lagen (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation