lagen.nu

Förordning (1988:1366) om utredningen i ärenden om förordnande av god man och förvaltare

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1988-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:381
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om sådan utredning i ärenden om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap som avses i 11 kap. 17 § föräldrabalken. Förordning (1995:381).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1988:1366

Departement
Justitiedepartementet L2
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1366

Förordning (1995:381) om ändring i förordningen (1988:1366) om utredningen i ärenden om förordnande av god man och förvaltare

Omfattning
ändr.
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:381
Rubrik
Förordning (1995:381) om ändring i förordningen (1988:1366) om utredningen i ärenden om förordnande av god man och förvaltare
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation