lagen.nu

Förordning (1987:85) om underrättelse till Brottsförebyggande rådet om domar i mål om ansvar för brottsligt förfarande med narkotika

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1987-03-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:658
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-07-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-07-01 genom SFS 2019:269
När en tingsrätt har meddelat dom i mål om ansvar för brott enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller lagen (2000:1225) om straff för smuggling i fråga om narkotika, skall tingsrätten så snart som möjligt sända ett exemplar av domen till Brottsförebyggande rådet. Förordning (2007:658).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1987:85

Departement
Justitiedepartementet L5
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-07-01
Ikraft
1987-05-01
SFS-nummer
1987:85

Förordning (1995:1072) om ändring i förordningen (1987:85) om underrättelse till Statistiska centralbyrån om domar i mål om ansvar för brottsligt förfarande med narkotika

Omfattning
ändr. författningsrubr., författningen
Ikraft
1995-10-15
SFS-nummer
1995:1072
Rubrik
Förordning (1995:1072) om ändring i förordningen (1987:85) om underrättelse till Statistiska centralbyrån om domar i mål om ansvar för brottsligt förfarande med narkotika

Förordning (2000:1270) om ändring i förordningen (1987:85) om underrättelse till Brottsförebyggande rådet om domar i mål om ansvar för brottsligt förfarande med narkotika

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr.
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1270
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
  • 2. I fråga om brott enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling gäller förordningen i sin äldre lydelse.
Rubrik
Förordning (2000:1270) om ändring i förordningen (1987:85) om underrättelse till Brottsförebyggande rådet om domar i mål om ansvar för brottsligt förfarande med narkotika

Förordning (2007:658) om ändring i förordningen (1987:85) om underrättelse till Brottsförebyggande rådet om domar i mål om ansvar för brottsligt förfarande med narkotika

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr.
Ikraft
2007-08-01
SFS-nummer
2007:658
Rubrik
Förordning (2007:658) om ändring i förordningen (1987:85) om underrättelse till Brottsförebyggande rådet om domar i mål om ansvar för brottsligt förfarande med narkotika

Förordning (2019:269) om upphävande av förordningen (1987:85) om underrättelse till Brottsförebyggande rådet om domar i mål om ansvar för brottsligt förfarande med narkotika

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2019:269
Rubrik
Förordning (2019:269) om upphävande av förordningen (1987:85) om underrättelse till Brottsförebyggande rådet om domar i mål om ansvar för brottsligt förfarande med narkotika
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation