lagen.nu

Förordning (1987:497) om förlängning av förordnanden för ledamöter i högskolestyrelser

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-06-04
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Förordnanden som ledamot eller suppleant i högskolestyrelse, vilka gäller till utgången av juni månad 1987, skall utan hinder av bestämmelserna i högskoleförordningen (1977:263) gälla till utgången av juni månad 1988.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1987:497

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
1987-06-30
SFS-nummer
1987:497
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 1987.

Om någon före ikraftträdandet har förordnats att vara ledamot eller suppleant i högskolestyrelse till utgången av juni månad 1988, gäller dock det förordnandet.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation