lagen.nu

Förordning (1986:453) om upphävande av vissa ekonomiadministrativa föreskrifter m.m.

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1986-06-05
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver att riksrevisionsverkets nedan angivna föreskrifter m. m., meddelade i anslutning till 3 och 4 §§ instruktionen (1973: 444) för riksrevisionsverket, i den mån de fortfarande gäller skall upphöra att gälla vid utgången av december 1986:
  • 1. cirkuläret den 12 juni 1973 angående särredovisning av kostnader för omlokalisering av statliga myndigheter,
  • 2. cirkuläret den 10 januari 1978 med föreskrifter för statliga myndigheter och institutioner angående redovisning av gåvo- och donationsmedel,
  • 3. cirkuläret den 26 februari 1979 om registrering av inventarier,
  • 4. cirkuläret den 17 juni 1982 med föreskrifter för tillämpning av kungörelsen (1973:1210) om försäljning av övertalig eller kasserad materiel och inventarier,
  • 5. cirkuläret den 17 juni 1982 med föreskrifter för tillämpningen av förordningen (1982:49) med föreskrifter om statliga myndigheters medelsredovisning m. m. vid försäljning av anläggningstillgångar,
  • 6. cirkuläret den 17 juni 1982 med anvisningar för tillämpningen av förordningen (1982:50) med föreskrifter om reglering av kapitalförluster som uppkommit i statlig verksamhet,
  • 7. de särskilda föreskrifterna den 26 april 1984 för redovisningsverksamheten inom redovisningsgrupp -- FRG.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1986:453

Departement
Civildepartementet
Förarbeten
Regeringens förordningsmotiv 1986:5
Ikraft
1987-01-01
SFS-nummer
1986:453
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation