lagen.nu

Tillkännagivande (1986:45) om Finlands medlemskap i EFTA

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1986-01-23
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen ger till känna att Finland den 1 januari 1986 inträtt som medlem i Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA).
Till följd härav har överenskommelsen angående bildandet av en association mellan medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen samt Republiken Finland upphört att gälla.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1986:45

Departement
Utrikesdepartementet UDH
SFS-nummer
1986:45
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation