lagen.nu

Förordning (1986:17) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1986-01-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:501
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 § Den överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor som har undertecknats den 20 mars 1985 skall gälla här i riket.

Överenskommelsen i engelsk text och svensk översättning bifogas denna förordning som bilaga.

2 § Tullverket fullgör för svensk del de uppgifter som anges i artikel 15 första stycket i överenskommelsen. Förordning (1999:501).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:501

Ändringar och övergångsbestämmelser

1986:17

Departement
Utrikesdepartementet
Förarbeten
Jfr prop. 1984/85:183, SkU 1984/85:56, rskr 1984/85:284
Ikraft
1986-02-11
SFS-nummer
1986:17

Förordning (1999:501) om ändring i förordningen (1986:17) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:501
Rubrik
Förordning (1999:501) om ändring i förordningen (1986:17) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation