lagen.nu

Förordning (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-10-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:83
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-05-15

Inledande bestämmelse

1 § Utöver de föreskrifter med bemyndiganden för socialstyrelsen som finns i andra författningar gäller vad som föreskrivs i denna förordning.

Normgivningsbemyndiganden

2 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter

 • 1. om de krav för fastställelse som avses i 1 § första stycket 1–3 och 2 § första stycket 1 lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall,
 • 2. om sprututbytesverksamhet enligt lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler till skydd för enskilda,
 • 3. om journalhandlingars innehåll, utformning, hantering och förvaring enligt patientdatalagen (2008:355) samt om undantag från föreskriften i 3 kap. 10 § samma lag om signeringskrav,
 • 4. om att
  • a) annan hälso- och sjukvårdspersonal får fullgöra uppgifter som läkare har enligt lagen (1995:831) om transplantation m.m.,
  • b) ingrepp enligt samma lag får göras endast på sjukhus som avses i 7 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller vid annan enhet inom hälso- och sjukvården eller det medicinska området i övrigt, och
  • c) ett sådant sjukhus eller en sådan enhet där ingrepp för transplantation får utföras ska ha tillgång till en donationsansvarig läkare och en kontaktansvarig sjuksköterska med uppgift att förbereda för donationer och ge stöd och information till avlidnas närstående, samt
 • 5. som behövs för att den katastrofmedicinska beredskapen och beredskapsplanläggningen inför höjd beredskap ska få en samordnad inriktning. Förordning (2017:83).

3 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter

 • 1. om undantag från föreskriften i 3 kap. 13 § första stycket patientdatalagen (2008:355) att en journalhandling som upprättas inom hälso- och sjukvården ska vara skriven på svenska språket, och
 • 2. om vilken kompetens en annan person än en legitimerad läkare ska ha för att få särskilt tillstånd att utföra omskärelse, om smärtlindring, om hur ingreppet i övrigt ska utföras och om vilken information som ska lämnas till pojken och hans vårdnadshavare, enligt 11 § lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar. Förordning (2010:1370).

Verkställighetsföreskrifter

4 § Socialstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av

5 § Har upphävts genom förordning (1991:821).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1985:796

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
1986-01-01
SFS-nummer
1985:796

Förordning (1990:556) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:556
Rubrik
Förordning (1990:556) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Förordning (1991:821) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
upph. 5 §, rubr. närmast före 5 §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:821
Rubrik
Förordning (1991:821) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Förordning (1991:1279) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1991-10-01
SFS-nummer
1991:1279
Rubrik
Förordning (1991:1279) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Förordning (1991:1480) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1480
Rubrik
Förordning (1991:1480) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Förordning (1993:583) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:583
Rubrik
Förordning (1993:583) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Förordning (1994:1294) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1994-10-01
SFS-nummer
1994:1294
Rubrik
Förordning (1994:1294) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Förordning (1996:310) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:310
Rubrik
Förordning (1996:310) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Förordning (1996:969) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:969
Rubrik
Förordning (1996:969) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Förordning (1997:93) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1997-04-15
SFS-nummer
1997:93
Rubrik
Förordning (1997:93) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Förordning (1998:1514) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1514
Rubrik
Förordning (1998:1514) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Förordning (2001:311) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:311
Rubrik
Förordning (2001:311) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Förordning (2001:721) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:721
Rubrik
Förordning (2001:721) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Förordning (2001:943) om ändring i förordningen (1985:796) om vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:943
Rubrik
Förordning (2001:943) om ändring i förordningen (1985:796) om vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Förordning (2002:751) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:751
Rubrik
Förordning (2002:751) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Förordning (2004:1358) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1358
Rubrik
Förordning (2004:1358) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Förordning (2005:1075) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1075
Rubrik
Förordning (2005:1075) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Förordning (2006:298) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:298
Rubrik
Förordning (2006:298) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Förordning (2006:1055) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft
2006-08-01
SFS-nummer
2006:1055
Rubrik
Förordning (2006:1055) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Förordning (2007:1203) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1203
Rubrik
Förordning (2007:1203) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Förordning (2007:1340) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2008-01-02
SFS-nummer
2007:1340
Rubrik
Förordning (2007:1340) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Förordning (2008:361) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:361
Rubrik
Förordning (2008:361) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Förordning (2009:18) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
2009-03-01
SFS-nummer
2009:18
Rubrik
Förordning (2009:18) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Förordning (2009:628) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:628
Rubrik
Förordning (2009:628) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Förordning (2009:1245) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1245
Rubrik
Förordning (2009:1245) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Förordning (2010:1370) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1370
Rubrik
Förordning (2010:1370) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Förordning (2012:589) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:589
Rubrik
Förordning (2012:589) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Förordning (2017:83) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:83
Rubrik
Förordning (2017:83) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation