lagen.nu

Förordning (1985:315) om frihandel i varuutbytet med Grönland

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1985-05-30
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver att bestämmelserna i frihandelsförordningen (1977:1194) rörande varuutbytet med Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC) och Europeiska kol- och stålgemenskapen (CECA) jämte dess medlemsstater skall tillämpas i fråga om motsvarande varuutbyte mellan Sverige och Grönland.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1985:315

Departement
Utrikesdepartementet
Förarbeten
Jfr prop. 1984/85:94, UU 1984/85:10, rskr 1984/85:285
Ikraft
1985-07-01
SFS-nummer
1985:315
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation