lagen.nu

Lag (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-02-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:356
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

1 § Om Inspektionen för vård och omsorg beslutar det, tillämpas denna lag vid en sådan enhet vid ett sjukhus som är särskilt inriktad på vård för missbruk av beroendeframkallande medel. Lag (2013:1142).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:1142

2 § Den som är intagen för vård får inte inneha alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, något sådant medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Han får inte heller inneha injektionssprutor eller kanyler som kan användas för insprutning i människokroppen eller andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika. Lag (1999:50).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:50

3 § Verksamhetschefen får ställa följande villkor för att ta in någon på sjukhuset för vård av missbruk av beroendefram- kallande medel, om det behövs för att hindra att patienten har tillgång till sådana medel, varor eller föremål som anges i 2 §. De villkor som avses är krav på

  • 1. att patienten underkastar sig kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning,
  • 2. att patienten medger undersökning av vad han innehar eller får sig tillsänt. Lag (1999:50).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1990:605, 1996:796, 1999:50
(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

4 § Sådana berusningsmedel, varor, dopningsmedel och föremål som anges i 2 § får omhändertas

  • 1. om de påträffas hos en intagen,
  • 2. om en intagen får dem sig tillsända, eller
  • 3. om de påträffas utan att det finns någon känd ägare till dem.

Verksamhetschefen skall låta förstöra eller försälja den omhändertagna egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Belopp som erhållits vid försäljningen skall tillfalla staten. Lag (1999:50).

Ändringar/Förarbeten (4)

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

4 § Sådana berusningsmedel, varor, dopningsmedel och föremål som anges i 2 § får omhändertas

  • 1. om de påträffas hos en intagen,
  • 2. om en intagen får dem sig tillsända, eller
  • 3. om de påträffas utan att det finns någon känd ägare till dem.

Verksamhetschefen ska låta förstöra eller försälja den omhändertagna egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.

Belopp som erhållits vid försäljningen ska tillfalla staten. Lag (2019:356).

Ändringar/Förarbeten (4)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1985:12

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 1984/85:46, JuU 1984/85:12, rskr 1984/85:103
Ikraft
1985-03-01
SFS-nummer
1985:12

Lag (1990:605) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

Förarbeten
Prop. 1989/90:81, 1989/90:SoU24, rskr 1989/90:313
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1990:605
Rubrik
Lag (1990:605) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

Lag (1996:796) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

Förarbeten
Prop. 1995/96:176, bet. 1995/96:SoU18, rskr. 1995/96:281
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:796
Rubrik
Lag (1996:796) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

Lag (1999:50) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:183, 1998/99:3, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft
1999-04-01
SFS-nummer
1999:50
Rubrik
Lag (1999:50) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

Lag (2013:1142) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130
Ikraft
2014-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2013:1142
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2013:1142) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

Lag (2019:356) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:356
Rubrik
Lag (2019:356) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation