lagen.nu

Förordning (1984:779) om upphävande av vissa föreskrifter m.m. som har kungjorts i statens personalnämnds publikation "SPN meddelar";

Departement
Civildepartementet RS1
Utfärdad
1984-09-20
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver att nedan angivna föreskrifter m.m. som har kungjorts i statens personalnämnds publikation "SPN meddelar" skall, i den mån de fortfarande gäller, upphöra att gälla vid utgången av september 1985.
1973:7 Föreskrifter och anvisningar om personaladministrativ informationsbehandling,
1973:9 Information om statens personalnämnds regionkontor i Göteborg,
1975:3 Anvisningar för framställning om SPN:s tillstyrkan av psykologbehandling enligt 46 § 2 mom. AST, m. m.,
1975:6 Regeringens förordning (1975-05-22) om tjänstledighet m. m. i samband med omlokalisering av statlig verksamhet samt statens personalnämnds (SPN) föreskrifter till denna,
1975:9 Information om statens personalnämnds regionkontor i Linköping,
1975:10 Information om statens personalnämnds regionkontor i Umeå,
1977:3 1978 :1 Måltidsservice för de statsanställda, Information om vikariatsplanering m. m. vid statliga myndigheter,
1978:2 Jämställdhetsarbetet inom statsförvaltningen (SPNFS 1978:3 ),
1978:3 1978 :5 1978:7 1979 :1 1979:2 Försöksverksamhet i jämställdhetssyfte m. m., Information till statsanställda som har föräldraledighet, Jämställdhet, Nya möjligheter att få tjänstgöra i annat nordiskt land, Två nya centrala myndigheter på personalområdet från 1979-07-01.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1984:779

Departement
Civildepartementet
Förarbeten
Regeringens förordningsmotiv 1984:7
Ikraft
1985-10-01
SFS-nummer
1984:779
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation