lagen.nu

Förordning (1984:58) om upphävande av vissa beslut av Kungl. Maj:t och regeringen om import och export av varor

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1984-02-09
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver att följande beslut av Kungl. Maj:t och regeringen skall upphöra att gälla vid utgången av mars 1984, nämligen
 • 1. den 16 juni 1961 angående ytterligare lättnader i exportregleringen,
 • 2. den 15 december 1961 angående ytterligare lättnader i exportregleringen,
 • 3. den 15 september 1965 angående ytterligare lättnader i importregleringen,
 • 4. den 10 januari 1969 om viss reglering av införseln av socker,
 • 5. den 24 september 1971 angående lättnader i importregleringen,
 • 6. den 3 november 1972 angående ändrade bestämmelser för exportlicensgivning,
 • 7. den 30 november 1973 om tillståndstvång vid in- och utförsel av jordbruksprodukter m.m.,
 • 8. den 20 december 1973 angående import från Japan,
 • 9. den 7 juni 1974 om tillståndstvång vid in- eller utförsel av fisk m.m.,
 • 10. den 29 november 1974 angående importregleringens omfattning,
 • 11. den 26 juni 1975 angående införsel av motorfordon,
 • 12. den 26 juni 1975 angående import från Japan,
 • 13. den 23 oktober 1975 angående importen av vissa textil- och konfektionsvaror,
 • 14. den 23 juni 1976 om licenstvång vid import av vete,
 • 15. den 18 maj 1977 angående importen av vissa textil- och konfektionsvaror,
 • 16. den 14 september 1978 angående import från Japan,
 • 17. den 3 maj 1979 angående importen av vissa textil- och konfektionsvaror,
 • 18. den 18 december 1980 angående importen av vissa textil- och konfektionsvaror,
 • 19. den 3 december 1981 angående ändring i vissa bemyndiganden och föreskrifter om licenser m.m.,
 • 20. den 11 mars 1982 angående importlicensgivning avseende sytråd från Taiwan,
 • 21. den 13 maj 1982 angående utförseln av berylliumhaltig mineral,
 • 22. den 22 juni 1983 såvitt avser bemyndigande för jordbruksnämnden att medge Svensk spannmålshandel, ekonomisk förening, resp. Sveriges oljeväxtintressenter, förening u. p. a., ensamrätt att föra ut vissa varor,
 • 23. den 8 december 1983 angående importlicensgivningen avseende vissa tekovaror från Taiwan,
 • 24. den 15 december 1983 avseende import av tekovaror från Albanien,
 • 25. den 15 december 1983 avseende importlicenser för vissa varor från Sovjetunionen,
 • 26. den 15 december 1983 avseende import av tekovaror från Vietnam.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1984:58

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Ikraft
1984-04-01
SFS-nummer
1984:58
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation